Informacja [kursy, bilety]: 503 083 271

Wynajem: 503 083 271

Bilety

Bilety miesięczne

Pierwszy bilet wykupuje się w naszym biurze, natomiast kolejne bilety można przedłużyć u kierowcy.
W przypadku zmiany ceny biletu miesięcznego oraz zmiany trasy, EM-kartę należy przedłużyć w biurze po wypełnieniu odpowiedniego wniosku (link do wniosku).
Bilety sprzedawane są na podstawie:
- legitymacji szkolnej
- legitymacji studenckiej
- dowodu osobistego bądź innego dowodu potwierdzającego tożsamość.


Do każdego biletu wydawana jest EM-karta, czyli bilet elektroniczny. Karta zawiera informację o danych osobowych pasażera takich jak imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości.
Pasażer wsiadając do autobusu przykłada EM-kartę do oznakowanego miejsca na obudowie bileterki, gdzie znajduje się czytnik kart na okres 1-2 s (do momentu potwierdzenia dźwiękowego odczytu). Po przyłożeniu karty sprawdzana jest ważność biletu (data i trasa), przejazd jest rejestrowany w bileterce, a fakt przyłożenia  jest odnotowany w samej karcie.
Wszelkie informacje pod nr tel. 503 083 271.

Cennik biletów jednorazowych

Cennik biletów miesięcznych


 

Wysokość poszczególnych ulg:
100% - straż graniczna (ochrona szlaków komunikacyjnych RP),
100% - poseł,
100% - senator,
100% - dziecko do lat 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia),

95% - przewodnik niewidomego,
95% - opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji,
95% - opiekun inwalidy wojennego I grupy,

78% - dziecko do lat 4 (osobne miejsce),
78% - straż graniczna (w czasie wykonywania czynności służbowych),
78% - celnik (w czasie wykonywania czynności służbowych),
78% - policjant (w czasie wykonywania czynności służbowych),
78% - żołnierz żandarmerii wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych),
78% - dziecko niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem,
78% - opiekun dziecka niepełnosprawnego lub dotkniętego inwalidztwem,
78% - żołnierz służby niezawodowej,
78% - inwalida wojenny I grupa,

51% - niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji,

37% - osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,
37% - niewidomy,
37% - dzieci od lat 4 do rozpoczęcia nauki szkolnej,
37% - inwalida wojenny (grupa inna niż I),
37% - kombatant,
37% - weteran inwalida.

Podróżujący uprawniony do ulgi musi posiadać stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia. Dokumenty są weryfikowane przez kierowcę autokaru.